ปฏิคม พลับพลึง.

วิกฤตเศรษฐกิจกับอนาคตการจ้างงานในไทย ยังมีโอกาสในวิกฤต. - 2551 [2008]

ทัศนะของ Mr. Simon Matthews, Country General Manager, Manpower (Thailand) Co.,Ltd.


แรงงาน--ไทย--2552.
วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก, ค.ศ. 2008-2009.

วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305