อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.

ปี 52 บ้านระดับราคา 2-3 ล้าน ยอดขายลดลง. - 2551 [2008]


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย--2552.
วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก, ค.ศ. 2008-2009.

วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305