พรรษพล มังกรพิศม์.

บัณฑูร ล่ำซำ – ธนินท์ เจียวนนท์ กับ “แสงสว่าง” ยั่งยืนไม่ (มีวัน) ขาดหายของเศรษฐกิจไทย. - 2551 [2008]


วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก, ค.ศ. 2008-2009.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.

วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305