ยงยุทธ ศุภะกะลิน

ปัญหาประชากรของประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น - 2530 [1987]


สิงคโปร์--ประชากร
ญี่ปุ่น--ประชากร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305