ทิพย์รัตน์ อุดมสุข.

ผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยต่อความเหนื่อยล้าและคุณภาพการนอนหลับในมารดาหลังคลอด. The effects of aroma oil massage on fatigue and quality ofsleep in postpartum mothers - 2552 [2009]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1513-2498


การรักษาด้วยกลิ่น.
การนวด.
สารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305