ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

ผ่าวิสัยทัศน์ Kbank live 1 ใน10 facebook อันดับ facebook ของโลกการเงิน. - 2554 [2011]

0857-7838


ธนาคารกสิกรไทย--การจัดการ.


การตลาดทางอินเตอร์เน็ต.
ธนาคารและการธนาคาร--การจัดการ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305