วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

การตลาดรุ่น 2 ลี คาเฟ่ มุ่งหาไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่. - 2554 [2011]

0857-7838


เดอะลี แฟมิลี่ กรุ๊ป.


ร้านอาหาร--การจัดการธุรกิจ.--ไทย--กรุงเทพฯ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305