ผกาทิพย์ สกุลครู

วิเคราะห์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นศึกษา - 2530 [1987]


ญี่ปุ่น--อารยธรรม
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ญี่ปุ่น

วัฒนธรรมญี่ปุ่น วัฒนธรรมไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305