วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

ภัยพิบัติน้ำท่วมเขย่าโลก. - 2554 [2011]

0857-7838


อุทกภัย--ไทย--2554.
ภัยพิบัติ--แง่เศรษฐกิจ.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2554.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305