ประธาน เฉลิมมรรค.

Welcome to เมืองแกนพัฒนา เมืองในฝัน เมืองรางวัล เมืองฉลาดเลือกภายใต้โอบกอดธรรมชาติ. - 2554 [2011]

หนาวนี้ที่เมืองแกน Big festival เทศกาลอวดเมืองส่งท้ายปี เทศกาลอวดของดีที่เมืองแกน น.70 เรื่อง เก็บตกเมืองแกนพัฒนา น. 74 เรื่อง

1513-4741


การอนุรักษ์ธรรมชาติ.
สถาปัตยกรรมสมัยโบราณ--ไทย--เชียงใหม่.


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี.
เชียงใหม่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
เมืองแกนพัฒนา (เชียงใหม่)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305