สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์.

BCM & Thai transport logistics for competition in AEC market. - 2554 [2011]

รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในงานสัมมนารวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 9 โดยนิตยสาร Logistics Thailand.

1685-5175


โลจิสติกส์ทางธุรกิจ--กลุ่มประเทศอาเซียน.
โลจิสติกส์ทางธุรกิจ--การวางแผน--ไทย.
การขนส่งระหว่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน.


กลุ่มประเทศอาเซียน--การค้า.

Business continuity model

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305