ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

จ่ายค่าสิทธิให้สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ สาขาในประเทศไทยต้องเสียภาษีหรือไม่. - 2554 [2011]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6489/2534 บริษัทจาวา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย.

0125-6580


บริษัทจาวา แมนูแฟคเจอริ่ง.


ลิขสิทธิ์--ค่าสิทธิ--ภาษีอากร.
บริษัทสาขา--ภาษีอากร--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
คำพิพากษาศาล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305