ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

ความในพระทัยกรมพระนครสวรรค์วรพินิตกับข่าวลือทรงคิดกบฏชิงราชบัลลังก์. - 2555 [2012]

0125-3654


นครสวรรค์วรพินิต, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระ, 2424-2487.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305