วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

2012 ปีทองอุตสาหกรรมรถยนต์. - 2555 [2012]

0857-7838


อุตสาหกรรมรถยนต์--การตลาด--ไทย.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2555.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305