ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

กสิกรไทยคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรสร้างผู้นำ : ผู้นำรุ่นใหม่ต้องกล้าทำ กล้ารับผิดชอบ. - 2555 [2012]

0857-7838


ธนาคารกสิกรไทย--การบริหาร.


การจัดการองค์การ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305