อำลาอธิบดีกรมการปกครอง ท่านวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ในวาระการเกษียณอายุราชการ. - 2554 [2011]

0125-4006


วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์.


ไทย--ข้าราชการและพนักงาน--ชีวประวัติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305