พรรณิศา ธีระกุลพิศุทธิ์.

การนำหลักสมคบกันกระทำความผิดมาใช้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม. Application of the conspiracy principle for the elimination of value added tax fraud - 2554 [2011]

1906-2850


การหนีภาษี--ไทย.
การสมคบ (กฎหมาย)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305