สมบุญ จุริขจร.

เบอร์ลี่ฯ สหพัฒน์ กระทิงแดง รุกธุรกิจจัดจำหน่ายรับโอกาส AEC. - 2555 [2012]

1513-2730


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
ASEAN Economic Community.


การจัดจำหน่าย--การจัดการ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305