ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

10 สุดยอดแบรนด์ระดับโลกใครอยู่ตรงไหนบนโลกออนไลน์. - 2555 [2012]

0857-7838


เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์--การสำรวจ.
การตลาดทางอินเตอร์เน็ต.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305