วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

แพน ขอคำราม. - 2555 [2012]

1513-2730


บริษัทบางกอกแอธเลติก จำกัด.


อุตสาหกรรมรองเท้า--การตลาด--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305