กสทช. โชว์ผลงานเด่น 6 เืดือน เดินหน้า 3 แผนแม่บทฯ พลิกสังคม สู่ระบบดิจิตอล เริ่มต้นแล้วในปีนี้. - 2555 [2012]

1513-9557


กิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์.


การวางแผนเชิงกลยุทธ์--การจัดการ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305