นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ.

กลยุทธ์แผนเตรียมความพร้อมของธุรกิจไทยในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) - 2555 [2012]

1685-618x


นโยบายเศรษฐกิจ--ไทย.


กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305