นายนอกด่าน.

ฮิลลารี พบ ออง ซาน ซูจี โมเมนต์แห่งประวัติศาสตร์ : ก้าวใหม่ของพม่า...สู่เวทีโลก. - 2555 [2012]

1513-4741


คลินตัน, ฮิลลารี่ ร็อดแดม, ค.ศ. 1947-
ออง ซาน ซู จี, ค.ศ. 1945-


พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305