วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

Power of Sportainments ขุมทองที่ใครๆ ก็อยากครอบครอง. - 2555 [2012]

พรีเมียร์ลีก กล่องทรูดวงใจวิชั่นส์ / วิทยา กิจชาญไพบูลย์, ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์. น. 56 เรื่อง แกรมมี่รุกต่อยอดทางน้ำใหม่ / พรพรรณ ปัญญาภิรมย์. น. 59 เรื่อง คนกล้า ใจถึง เฮียฮ้อ อาร์เอส / ธเนศ ศรีสุข. น. 62 เรื่อง สโมสรฟุตบอลใดร่ำรวยสุด น. 64 เรื่อง สนับสนุนกีฬามัดใจผู้บริโภค / ชญานิจฉ์ ดาศรี, วิทยา กิจชาญไพบูลย์ น. 68 เรื่อง

0857-7838


บริษัทแกรมมี่.
บริษัทอาร์เอส.
บริษัททรูวิชั่นส์.


การสนับสนุนเชิงธุรกิจในกีฬา--ไทย.
กีฬาทางโทรทัศน์--ไทย.
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม.
ฟุตบอล--แง่เศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305