ไกรฤกษ์ นานา.

ฟ้องประวัติศาสตร์ด้วยภาพคนไทยสมัยรัชกาลที่ 5 "ฟันธง" "มูลเหตุ" ที่แท้จริงของกรณี ร.ศ. 112 - 2555 [2012]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--การ์ตูนและภาพล้อ.--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 5, 2411-2453--วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112, 2436

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305