ชญานิจฉ์ ดาศรี.

Magic of gold ลงทุนทองยังไม่สิ้นมนต์ขลัง. - 2555 [2012]

ทางเลือกทองที่แตกต่าง / พรพรรณ ปัญญาภิรมย์. น. 71-73 เรื่อง นพ.กฤชรัตน์ หิรัญยศิริ ทั่วโลกยังหลงสเน่ห์ทุนทองคำ / ชญานิจฉ์ ดาศรี. น. 74-75 เรื่อง ธนสิน กลีบลำเจียก ทิศทางทองคำผันผวนรุนแรง / ชญานิจฉ์ ดาศรี. น. 76-77 เรื่อง ฐิภา นววัฒนทรัพย์ Safe heaven สู่หุ้นพื้นฐานดี / พรพรรณ ปัญญาภิรมย์. น. 78-80 เรื่อง ธนรัชต์ พสวงศ์ รายย่อมปรับทิศทองลง / พรพรรณ ปัญญาภิรมย์. น. 81-83 เรื่อง เทรดทองได้ดั่งใจกับอีทีเอฟ / พรพรรณ ปัญญาภิรมย์. น. 84-86 เรื่อง กูรูกองทองชี้ขาดกองเด่น / พรพรรณ ปัญญาภิรมย์. น. 87-91 เรื่อง บิ๊กบอสช่อง 8 vs. 8 คำถามทอง / พรพรรณ ปัญญาภิรมย์. น. 92-93 เรื่อง

0857-7838


ทอง--ราคา.
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า.
การลงทุน.
การวิเคราะห์การลงทุน.
ทอง--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.
รายการโทรทัศน์--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305