พรพรรณ ปัญญาภิรมย์.

Top business women. - 2555 [2012]

อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ไม่มีคำว่า ท้อ ในพจนานุกรม / ชญานิจ ดาศรี. น. 78 เรื่อง วันดี กุญชรยาคงเบอร์ 1 โซลาร์ฟาร์มอาเซียน / ธเนศ ศรีสุข. น. 80 เรื่อง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รักในทุกสิ่งที่ทำ / พรพรรณ ปัญญาภิรมย์. น. 82 เรื่อง วรางค์ ไชยวรรณ เรียนรู้ประตูสู่ความสำเร็จ / พรพรรณ ปัญญาภิรมย์. น. 84 เรื่อง ณัฐรินทร์ ตาลทอง คิดต่างแล้วฝันให้ไกล / ชญานิจ ดาศรี. น. 86 เรื่อง วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล พร้อมรับมือทุกความท้าทาย / ชญานิจ ดาศรี. น. 88 เรื่อง พรรณสิรี อมาตยกุล ไอทีเนรมิตเมืองในฝัน / พรพรรณ ปัญญภิรมย์. น. 90 เรื่อง วรรณี รัตนพล เพาะเมล็ดคนคุณภาพ / พรพรรณ ปัญญภิรมย์. น. 92 เรื่อง อัญรัตน์ พรประกฤต เจียรประกายเพชรจรัสแสงทั่วโลก / พรพรรณ ปัญญภิรมย์. น. 94 เรื่อง อภิรดี เอี่ยมพึ่งพร จุดเปลี่ยนค่ายหนังห้าดาว / ธเนศ ศรีสุข. น. 96 เรื่อง เมื่อหงส์ยืนหนือมังกร / จักรพันธ์ จันทรัศมี. น. 98 เรื่อง ผู้บริหารหญิงที่ลูกน้องยอมรับและศรัทธา / ณรงวิทย์ แสงทอง. น. 100 เรื่อง

0857-7838


นักบริหารสตรี--ไทย.
ความเป็นผู้นำ.
การทำงาน.
ความสามารถทางบริหาร.
ความสำเร็จทางธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305