เทกระจาดวัฒนธรรมแบบ cool Japan.

ธเนศ ศรีสุข.

เทกระจาดวัฒนธรรมแบบ cool Japan. - 2555 [2012]

0857-7838


การลงทุนของต่างประเทศ--ญี่ปุ่น.


ญี่ปุ่น--ความเป็นอยู่และประเพณี.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305