บทคัดย่อ การประชุมสามัญประจำปี 2552 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย 26-27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด. - 2552 [2009]

การรักษาริ้วรอยบนใบหน้าด้วยเลเซอร์ลอกผิวระบบแบ่งส่วน -- Photothermolysis for the treatment of facial wrinkle น.1 ประสิทธิผลของยา 0.05% เทรทิโนอินชนิดครีมในการลดรอยเหี่ยวย่นบริเวณแขนที่มีการเสื่อมจากแสงแดดในคนไทย, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง -- Efficacy of 0.05% tretinoin cream for treatment of wrinkle in photoaged skin of the forearm in Thai patients, a randomized double-blind placebo control trial น.3 การรักษาริ้วรอยบนใบหน้าด้วยเลเซอร์ลอกผิวระบบแบ่งส่วน -- Photothermolysis for the treatment of facial wrinkle น.1 ประสิทธิผลของยา 0.05% เทรทิโนอินชนิดครีมในการลดรอยเหี่ยวย่นบริเวณแขนที่มีการเสื่อมจากแสงแดดในคนไทย, การศึกษาแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยปิดสองข้าง -- Efficacy of 0.05% tretinoin cream for treatment of wrinkle in photoaged skin of the forearm in Thai patients, a randomized double-blind placebo control trial น.3 การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย chronic actinic dermatitis ในโรงพยาบาลรามาธิบดี: การศึกษาย้อนหลัง 10 ปี -- The clinical features of chronic actinic dermatitis in Ramathibodi hospital : a 10-year restrospective study -- น.5 การศึกษาประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคด่างขาวที่ดื้อต่อการรักษา ด้วยเครื่องฉายแสง targeted broadband UVB phototherapy -- A prospective study of the efficacy of targeted broadband UVB phototherapy for vitiligo (generakized and segmental typed) ; preliminary report น.7 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาฝ้าด้วย Q-Switched Nd-Yag (1064 nm) laser แบบพลังงานต่ำ เทียบกับการใช้ยาทาฝ้าสูตรผสม 4% hydroquinone, 0.05% tretinoin, 0.01% fluocnolone acetonide โดยวิธีแบ่งครึ่งหน้า -- Comparative treatment of melasma with low-fluence Q-Switched Nd-Yag (1064 nm) laser versus topical triple combination (4% hydroquinone, 0.05% tretinoin, 0.01% fluocnolone acetonide): split face design น.9 การศึกษาย้อนหลัง 10 ปีระบาดวิทยาและการรักษาการติดเชื้อ Atypical mycobaterium ที่ผิวหนัง ในโรงพยาบาลรามาธิบดี -- Epidenmiology and therapeutic options of atypical mycobacterium skin infection in Ramathibodi hospital: a decade retropective study น.11 ผลข้างเคียงเฉียบพลันจากการรักษาด้วยแสงในโรงพยาบาลรามาธิบดี -- Acute adverse effects effects of phototherapy in Ramathibodi hospital น.13 การศึกษาประสิทธิภาพของ fractional 1,550-nm ytterbium fiber laser เปรียบเทียบกับ variable square pulse 2,940-nm erbium:yag laser ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา -- Periorbital rejuvennation with fractional 1,550-nm ytterbium/erbium fiber laser and variable square 2,940-nm erbium:yag laser in Asians: a comparison study น.15 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ long pulse duration Q-Switched Nd:Yag 1064 nm laser อย่างเดียว เทียบกับการใช้ long pulse duration และ Q-Switched Nd:Yag 1064 nm laser ร่วมกับ carbon photoenhancer lotion ในการฟื้นฟูภาวะรูขุมขนขยายในผู้หญิงเอเชีย -- Split-face comparison between long pluse duration Nd:Yag 1064 nm laser alone versus combination long pulse duration and Q-Switched Nd:Yag 1064 nm laser with carbon photoenhancer lotion in the treatment of enlarged pores in Asian females น.17 ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วย fractional 1550-nm erbium ไฟเบอร์เลเซอร์ในคนเอเชีย -- Side effects and complications of fractional 1550-nm erbium fiber laser treatment in Asian skin น.19 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาแผลหลุมสิวโดยการปรับสภาพผิวเป็นส่วนๆด้วยเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ในชาวเอเชีย -- Efficacy and safety of fractional CO2 laser resufacing for treatment of atrophic acne scars in Asains น.21 ผลของช่วงเวลาปล่อยแสงต่อผลการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาด้วยเลเซอร์ ERBIUM:YAG ชนิด Variable square pulse (VSP) -- Effect of pulse width of a variable square pule (VSP) Erbium:Yag laser on the treatment outcome of periorbital wrinkles in Asians น.23 การรักษารอยแตกของผิวหนัง ในผู้ป่วย skin phototypes IV-V ด้วย TriPollar radiofrequency -- Treatment of Striae distensae in skin phototypes IV-V with a TriPollar radiofrequency device น.25 ผลของลักษณะทางคลินิก, ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม และ Dermatology life quality index ในความพร้อมที่จะจ่าย, time trade off ของผู้ป่วยโรคฝ้าต่อการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช -- The effect of clinical, socioeconomic data and dermatology life quality index on melasma patients' willingness to pay and time tradeoff for treatmant at Siriraj hospital น.27 การลดสัดส่วนและการรักษาเซลลูไลท์ด้วยเครื่อง Tripollar radiofrequency -- Circumference reduction and cellulite treatment with a Tripoolar radiofrequency device: a pilot study น.29 การศึกษาประสิทธิภาพของ 1064 nm. Nd:Yag laser ในการรักษา striae distensae -- Efficacy of 1064 nm. long pulsed Nd:Yag laser in the treatment of striae distensae น.31 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาสิวขนาดปานกลางและรุงแรงด้วยเลเซอร์ชนิด pulsed dye ที่ระดับความเข้มพลังงานที่แตกต่างกัน -- A comparative split face study using different purpuric and non-purpuric fluence level of 595-nm pulsed dye laser for treatment of moderate to servere acne vulgaris น.33 การรักษาโรคด่างขาวโดยการใช้ยาทาโครลิมุสแบบทา -- Topical tacrolimus for the treatment of vitiligo น.35 ผลของการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดความยาวช่วงคลื่นแคบร่วมกับยาทาทาโครลิมัสและการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดความยาวช่วงคลื่นแคบอย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคด่างขาว -- Targeted narrowband UVB phototherapy plus topical tacrolimus and targeted narrowband UVB monotherapy for the treatment of vitiligo น.37 ผลของยาเมตโทรเทรกเซตต่อระดับซีรั่มอินเตอร์ลิวคิน 22 ในผู้ป่วย moderate to servere plaque-type psoriasis --Effect of IL-22 in patients with moderate to servere plaque-type psoriasis น.39 การศึกษาประสิทธิภาพของยาขี้ผึ้งทางโครลิมัส 0.1% เปรียบเทียบกับยาหลอก ในผู้ป่วยดิสคอยด์ ลูปัส อิริทรีมาโทซัส เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของผื่น โดยมีกลุ่มควบคุมแบบสุ่ม -- The efficacy of tacrolimus ointment, 0.1% in the treatment of discoid lupau erythematosus to evaluate clinical improvement compare to placebo, a randomized, placebo-controlled, double-blind study น.41 ประสิทธิภาพของการรับประทานยาไอเวอร์เม็กตินครั้งเดียวในการรักษาโรคหิด -- Single dose ivermectin in scabie น.43 การศึกษาผลและความปลอดภัยของการใช้สปิคูลฟองน้ำ spongilla lacustris ร่วมกับน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นสามเปอร์เซ็นต์ต่อผิวหนังในหนูขาว -- The study of the effect and safety of spongilla lacustris with 3% hydrogen peroxide in rat skin น.45 การรักษาโรคซีบอเรอิคเตอมาไตติสด้วยยาทาภายนอก: การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน -- Topical medications for seborrheic dermatitis : systematic review and meta-analysis น.47 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรักษาฝ้าโดยวิธีการใช้ยาทรานเนซามิกฉีดเข้าใต้ผิวหนังและการทายา 3%ไฮโดรควิโนน -- a comparative study on melasma treatment between tranexamic acid intrdermal injection and topical application of 3% hydroquinone น.49 การศึกษาประสิทธิผลของโลชั่นที่มีส่วนประกอบของ 0.025%ไลโคชาลโคนเอ ในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ในเด็กเมื่อเทียบกับยาทา 1% ไฮโดรตอร์ติโซน -- A comparative study on the efficacy of 0.025% licochalcone a and 1%hydrocortisone for atopic dermatitis treatment น.51 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาทาที่มีส่วนประกอบของเอ็นปาล์มมิโตอิลเอทาโนลาไมด์กับ 1% ไฮโดรคอร์ติโซนในการรักษาโรคซีบอเรอิคเดอมาไตติส -- A comparative study on effectiveness of N-palmitoylethanolamide cream versus 1% hydrocortisone cream for treatment of seborrheic dermatitis น.53 การศึกษาประสิทธิภาพการรักษา รอยแตกลายด้วยเครื่องเลเซอร์ 1550-nm เส้นใยเออร์เบียมและผลข้างเคียง -- The efficacy of 1550-nm erbium doped fiber in striae alba น.55 การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาโรคตุ่มน้ำพองใสด้วยยา prednisolone + azathioprine และ prednisolone + pulse cyclophosphamide ในโรงพยาบาลรามาธิบดี -- Corticosteroid sparing regimens in pemphigus vulgaris treatment Ramathibodi experience น.57 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างเจลสารสกัดจากหัวหอมและยาหลอกในการรักษาแผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องชนิดขวาง: ชนิดเก็บข้อมูลไปข้างหน้าแบบอำพราง 2 ด้าน -- Effectiveness of onion extract gel versus placebo on Pfannenstiel's cesarean section scars: a prospective randomized double-blinded study น.59 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคกลากในมนุษย์และการสัมผัมสัตว์เลี้ยง -- Clinical correlation between human dermatophytosis and animal exposure น.61 การตรวจ KOH examination ในโรคเชื้อราชั้นตื้นที่ผิวหนัง : หัตถการที่ต้องอาศัยประสบการณ์ -- KOH examination in superficial fungal infection of the skin: the experience-based procedure น.63 การศึกษาประสิทธิภาพของยาโคลไทรมาโซลความเข้มข้น 1% แบบแป้งเปรียบเทียบกับแบบครีม ในการรักษาการติดเชื้อกลากที่ขาหนีบและเท้า -- Efficacy of clotrimazole 1% powder vs. clotrimazole 1% cream in primary treatment of tinea cruris and tinea pedis น.65 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวไรกับการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบที่หน้าในผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง -- The relationship of house dust mite and facial dermatitis in atopic dermatitis patients น.67 ผื่นผิวหนังอักเสบที่มือในช่างเสริมสวย -- Hand dermatitis in hairdressers น.69 การศึกษาเปรียบเทียบผลต่อการสูญเสียน้ำ ความชื้นที่ผิวหนัง ที่ผิวหนังภายใน 3 สัปดาห์ หลังการทาครีมบำรุงผิวที่มีในสถาบันโรคผิวหนัง 1 ครั้ง -- A 3-week comparative study transepidermal water loss, skin hydration, after a single application of moisturizers available at the institute of dermatology น.71 Bullous pemphigoid ในเด็ก -- Bullous pemphigoid in children น.73 การศึกษาประสิทธิภาพของยาแคปไซซิน 0.025% ในการรักษาผื่นคันในผู้ป่วยเอดส์แบบ papular eruption -- Therapeutic effect of topical capsaicin 0.025% gel on pruritic papular eruption น.75 ความชุกของโรคผิวหนังในผู้ต้องขังหญิงของทันฑสถานบำบัดพิเศษกลาง -- Prevalence of dermatologic disease in famale prisoner of central woman correctional institution น.77 การรักษาฝ้าด้วยเลเซอร์ erbium:YAG ชนิด variable square pulse -- Treatment of melasma with variable square pulse erbium:YAG laser น.79 การติดเชื้อ mycobacterium abscessus จากการฉีดสารเข้าใต้ผิวหนังเพื่อความงาม (mesotherapy) โดยช่างเสริมสวย: รายงานกลุ่มผู้ป่วย -- A series of mycobacterium abscessus infection following mesotherapy procedure by non-professional health personnel น.81

0125-8680


โรคผิวหนัง--การรักษา.
วิทยาผิวหนังและโรคผิวหนัง.
Skin diseases--Therapy.
Dermatology.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305