ปักกิ่ง

ฉันฑวุฒิ์ หมวดทอง.

ปักกิ่ง Peking - 2536 [1993]

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ

0859-757x


ปักกิ่ง--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305