ธงชัย ทองมนต์.

"ตะวันทอแสง เมืองแกลงสะอาด" กับหลากหลายวิธีเปลี่ยน "ขยะ" ให้เป็น "เงิน" ในแบบฉบับ ทต.เมืองแกลง. - 2555 [2012]

1513-4741


เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง


ขยะและการกำจัดขยะ--ไทย--ระยอง
น้ำ--การจัดการ--การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305