ไกรฤกษ์ นานา

ระทึก! หลักฐานใหม่ "จิ้มก้อง"อวสานบรรณาการไปจีนเพราะ"ไทยถูกหลอกลวง"และ"จีนแพ้สงครามตังเกี๋ย" - 2555 [2012]

0125-3654


จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305