กทม.แจงข้อแคลงใจ สมัคร สุนทรเวช เกี่ยวกับการเลือกตั้ง - 2536 [1993]


สมัคร สุนทรเวช, 2478-


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร --การเลือกตั้ง, 2536
กรุงเทพมหานคร


การเลือกตั้ง--ไทย


กรุงเทพฯ

กทม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305