ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

จักรยานอเนกประสงค์ 3 in 1 "สูบน้ำ ขูดมะพร้าว วิ่งอัตโนมัติ" - 2555 [2012]

1905-5080


สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร--ไทย.
เครื่องจักรกลการเกษตร--การออกแบบและการสร้าง.
เครื่องมือทางการเกษตร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305