ชญานิจฉ์ ดาศรี.

HYDRO กับเส้นทางสายน้ำปั้นธุรกิจรักษ์โลกรายได้ 2 พันล้าน - 2555 [2012]

0857-7838


สลิบ สูงสว่าง


บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305