เสี่ยไหหลำในไทยเทกระเป๋า 1,000 ล้านพัฒนาเกาะไหหลำ - 2534 [1991]


สัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์
เฉลียว อยู่วิทยา, 2465-


การลงทุน--จีน
การลงทุนของไทย--จีน


เกาะไหหลำ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305