ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

ศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักอินทรีย์. - 2556 [2013]

1905-5080


สารต้านอนุมูลอิสระ.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305