ประภาส ทรงหงษา.

ย้อนเส้นทางกุหลาบกับวันลาเวนไทน์. - 2556 [2013]

0125-3697


วันวาเลนไทน์--ไทย.
กุหลาบ--การตลาด--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305