นายยุกระบัตร.

สถานภาพหญิงไทยในอดีต. - 2555 [2012]

8057-7730


สตรี--ไทย.
สตรี--ภาวะสังคม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305