ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์.

นโยบาย "ใหญ่ล้มไม่ได้" ของประธานาธิบดีบุช. - 2556 [2013]

8057-7730


บุช, จอร์จ วอล์คเกอร์, ค.ศ. 1946-


ประธานาธิบดี--สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305