ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา : Contractual tax planning ตอนที่ 6-7,9,13 Contractual tax planning - 2556 [2013]

ศึกษากรณี: กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญาซื้อขาย (ภาระภาษี 2)

0125-6580


การวางแผนภาษีอากร.
ภาษีอากร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305