ควอลคอมม์ เผยนวัตกรรมมือถือรองรับแอพพลิเคชัน internet of everyting. - 2556 [2013]

1685-3938


ส่วนชุดคำสั่งประยุกต์--การพัฒนา.
โทรศัพท์--นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305