ประติมากรรมพระบรมรูป ร.๑ ในพิพิธภัณฑ์อัยการไทย. - 2556 [2013]

8057-7730


พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2279-2352.


ประติมากรรม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305