ปรียชยา คล้ายทวน.

ชม ชิม ช็อป ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์วัดธาตุทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว. - 2556 [2013]

1905-5080


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ลาว.
ผลิตผลเกษตร--การตลาด--ลาว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305