ปรียชยา คล้ายทวน.

3 ไร่ใกล้เกษียณ ทำคนเดียว เหลือกิน เหลือแจก เหลือเก็บปีละแสน. - 2556 [2013]

1905-5080


เกษตรกรรม--แง่เศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305