ปรียชยา คล้ายทวน.

ขิงแดง พืชแซมในสวนผลไม้รับมือสภาวะอากาศ - 2556 [2013]

1905-5080


ขิง.
การทำสวน.
การปลูกพืชหลายชนิด.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305