กฤษฎา แก้วเกลี้ยง.

กระบวนการภารตภิวัตน์ (Indianization) กับการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ลงตัวในอาณาจักรล้านนา. - 2556 [2013]


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--อารยธรรม--อิทธิพลอินเดีย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305