ภัทรประสิทธิ์ในยุทธจักรเรียลเอสเตท - 2536 [1993]

0857-5223


กลุ่มธุรกิจ--ภัทรประสิทธิ์


นักพัฒนาที่ดิน--ไทย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305