ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

จักรยานผนวกกังหันสูบน้ำแบบท่อขดเกลียวก้นหอย. - 2557 [2014]

1905-5080


เครื่องจักรกลการเกษตร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305