ธเนศ ศรีสุข.

อนาคตอุตสาหกรรมไทยทศวรรษแห่งความหวัง. - 2556 [2013]

อุตฯ อิเล็กทรอนิกส์ ลงทุนยาว. ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์ น.89. มองเชิงยุทธศาสตร์อุตฯไฟฟ้า-อิเลกทรอนิกส์. ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์ ธเนศ ศรีสุข น.90-93 ท่องเที่ยวไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างรายได้. ธเนศ ศรีสุข น.94-95 พิสูจน์ความแกร่ง Detroit of Asia. วิทยา กิจชาญไพบูลย์ น.96-97

0857-7838


ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร.


การพัฒนาอุตสาหกรรม--ไทย
ปฏิวัติอุตสาหกรรม.
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์--การลงทุนด้วยเงินทุน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์--ชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า--ชิ้นส่วน
การส่งออก--ไทย.
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว--ไทย.
อุตสาหกรรมรถยนต์--การลงทุน--กลุ่มประเทศอาเซียน
อุตสาหกรรมรถยนต์--ไทย.


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ--2555-2574.
ไทย--การค้า--จีน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305